Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017

Quốc hội đã chính thức thông qua phương án điều chỉnh lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/7/2017. Chính sách này dự kiến tiêu tốn khoảng 6.600 tỷ đồng ngân sách trung ương, chưa kể 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang.

Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017 - Ảnh 1

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017. Ảnh Anh Tuấn.

Chiều 11/11, với đa số phiếu tán thành (chiếm tỷ lệ 79,31%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Như vậy, với việc Nghị quyết được thông qua, trong năm tới sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Trước đó, theo ghi nhận tại báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đúng như các vị đại biểu Quốc hội đã nêu, đời sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, người hưởng lương còn gặp khó khăn, vì vậy Chính phủ đề nghị tăng mức lương cơ sở để giảm bớt khó khăn cho các đối tượng này.

Lương cơ sở sẽ lên 1,3 triệu đồng từ 1/7/2017 - Ảnh 2

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Mặc dù mức tăng này chưa đáp ứng được toàn bộ nhu cầu nhưng trong điều kiện ngân sách gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay, với mức tăng như trên, ngoài việc yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tự bố trí sắp xếp cân đối nguồn, ngân sách trung ương phải chi khoảng 6.600 tỷ đồng. Nếu tính cả 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang thì ngân sách trung ương phải chi khoảng 8.500 tỷ đồng.

"Đây là một cố gắng rất lớn của Chính phủ trong thời điểm hiện nay", Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận xét và đã xin Quốc hội giữ phương án đề nghị của Chính phủ tại dự thảo Nghị quyết.

Cũng theo nội dung nêu tại Nghị quyết, dự kiến trong năm 2017, tổng số thu cân đối NSNN là 1,21 triệu tỷ đồng và tổng số chi cân đối NSNN là 1,39 triệu tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN ở mức 178.300 tỷ đồng tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP.

Tổng mức vay của NSNN trong năm tới, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 340.157 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết.

Đồng thời, yêu cầu hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.

Dương Gim