Lương chủ và thợ: Ngày càng xa

  Gốc

  ANTĐ - Đó là kết quả khảo sát mới đây của ngành LĐ-TB&XH về tiền lương khu vực SXKD. Kết quả cho thấy khoảng cách về tiền lương giữa lãnh đạo và nhân viên của khối doanh nghiệp SXKD ngày càng xa. Trong khi đó, mức lương tối thiếu rất thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động, việc tăng lương chậm, thậm chí còn giảm trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại đang “hút” chất xám bằng cách trả lương rất cao cho những vị trí quản lý hay lao động người nước ngoài.

  Lương tối thiểu chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động

  Cụ thể một số doanh nghiệp, ngân hàng liên doanh, cổ phần hiện nay trả lương cho một số chức danh lãnh đạo khoảng 100 triệu đồng/tháng; một số đơn vị còn trả lương tới 300 triệu đồng/tháng. Giám đốc người nước ngoài điều hành khách sạn 5 sao từ 7.000 đến 10.000 USD/tháng; cơ trưởng hàng không 15.000 USD/tháng; chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí từ 13.000 - 15.000 USD/tháng… Trong khi đó, tiền lương bình quân của người lao động trong những doanh nghiệp này là từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng, lao động phục vụ từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng.

  Theo đánh giá, tiền lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất do Nhà nước quy định làm căn cứ để người sử dụng lao động, người lao động thỏa thuận về tiền lương. Mức lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người làm công ăn lương và gia đình họ. Tiền lương, tiền công phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo tính khoa học trong xác định và điều hành hệ thống tiền lương tối thiểu.

  Các tiêu chí quản lý tiền lương gắn với nộp ngân sách, lợi nhuận và năng suất lao động chưa phân biệt giữa doanh nghiệp có lợi thế và không có lợi thế. Vì thế đã dẫn đến thực trạng, những doanh nghiệp có lợi thế thường có xu hướng đẩy tiền lương gấp 2 đến 3 lần bình quân chung, tạo chênh lệch ngày càng lớn. Năm 2010, tiền lương của doanh nghiệp có lợi thế đạt 8,14 triệu đồng/tháng, cao gấp 3,35 lần so với nhóm không có lợi thế. Tiền lương của nhóm doanh nghiệp ngân hàng, tài chính đạt 10,5 triệu đồng/tháng, cao gấp 4,32 lần nhóm doanh nghiệp không có lợi thế. Sự giãn cách tiền lương quá lớn tại một số doanh nghiệp làm ảnh hưởng lớn đến quan hệ tiền lương, thu nhập trên thị trường lao động.

  Huệ Chi

  Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/luong-chu-va-tho-ngay-cang-xa/425569.antd