Lượng chip WiMAX được sản xuất tăng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo IDC, dự kiến doanh thu toàn cầu của ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn WiMAX đạt 480 triệu USD trong năm 2008 và có thể đạt đến 1,2 tỷ USD vào năm 2012.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9964&t=pcolarticle