Lương Cao Sơn-"người hùng" của Đề án 112

    4 đăng lạiGốc

    Ông Lương Cao Sơn, Ủy viên Thư ký Ban Điều hành Đề án 112 từng  "đánh bóng" trên công luận Đề án 112  trước khi đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Sơn cũng từng bị kỷ luật, tuy nhiên không hiểu sao vẫn được lên chức và giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong Ban Điều hành Đề án 112.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2007/9/20/209399.tno