Lương bình quân Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đạt 5,9 triệu đồng

Năm 2016, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) phấn đấu nâng thu nhập của người lao động bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 26/1, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ( SBIC ) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016. Tại Hội nghị, Phó TGĐ Ngô Tùng Lâm khẳng định, năm 2015, toàn Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng, giá trị sản xuất, doanh thu, hoạt động SXKD chính có lãi.

Lương bình quân Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đạt 5,9 triệu đồng - Ảnh 1

Cụ thể, ông Ngô Tùng Lâm cho biết, kết thúc năm 2015 toàn đơn vị này đã triển khai thi công 254 sản phẩm và bàn giao 178/124 sản phẩm, bằng 144% kế hoạch. Trong đó có 15 tàu kiểm ngư, 20 tàu cá và 143 sản phẩm khác. Các đơn vị còn lại bàn giao 90 tàu và phương tiện thủy nội địa.

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, đạt doanh thu là hơn 5900 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt gần 1000 tỷ đồng. Phó TGĐ SBIC cũng cho biết, tính đến 31/12/2015 SBIC hiện có 15.655 CBCNV-LĐ, thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty mẹ và 8 đơn vị giữ lại, năm 2015 hoàn thành vượt kế hoạch về giá trị sản xuất, doanh thu và hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Về kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp , đại diện SBIC khẳng định, đến hết năm 2015, SBIC đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Cụ thể, đến 31/12/2015, TCT đã tái cơ cấu được 225/272 đơn vị, đạt tỷ lệ 82,7% so với Đề án.

"Đối với 47 đơn vị còn lại SBIC sẽ tiếp tục tái cơ cấu trong năm 2016. Các đơn vị này đã được SBIC phân tích lựa chọn hình thức tái cơ cấu từng đơn vị và đã có báo cáo gửi Bộ GTVT xem xét, phê duyệt hình thức", lãnh đạo SBIC cho biết.

Năm 2016, SBIC phấn đấu triển khai 254 sản phẩm; hoàn thiện bàn giao 180 sản phẩm (bằng 101% so với năm 2015) bao gồm 10 tàu kiểm ngư, 53 tàu cá và 115 sản phẩm khác; dự kiến giá trị sản xuất toàn tổng công ty đạt 7858 tỷ đồng, bằng 105,2% so với thực hiện năm 2015; doanh thu và thu nhập khác đạt 7347 tỷ đồng, bằng 105% thực hiện năm 2015. Phấn đấu nâng thu nhập của người lao động bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Văn Hải