Luôn cần trẻ, khỏe, để yêu…

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình”...Mỗi người Việt Nam chúng ta nếu yêu quý Hà Nội, có thể nhớ về Hà Nội mỗi cách khác nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=109634