Lưới an sinh mở rộng cho người lao động

Thời gian qua, những chính sách an sinh xã hội được triển khai 'thần tốc' đã hỗ trợ rất lớn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Trong bối cảnh bình thường mới, những chính sách này vẫn giữ vai trò quan trọng 'tiếp sức' cho người lao động ổn định cuộc sống. Trong đó, BHXH Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, chủ động tham mưu, phối hợp với các Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/luoi-an-sinh-mo-rong-cho-nguoi-lao-dong-55123.htm