Lúng túng hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh

  Báo Người Lao Động
  22 liên quanGốc

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thừa nhận công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tồn tại không ít hạn chế. Công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu…

  Nhiều học sinh phổ thông đã gặp các vấn đề tâm lý như căng thẳng, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi, trầm cảm, tự tử. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tại nhiều địa phương chưa được quan tâm, chú trọng. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng, xã hội về sức khỏe tinh thần và tâm lý học đường chưa phong phú, đa dạng và hiệu quả. Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

  Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý.

  Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giáo dục cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, hình thức, nội dung tư vấn tâm lý học đường; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường. Có đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh. Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục về tư vấn tâm lý học đường.

  Cũng trong văn bản này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành chỉ đạo sở nội vụ sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động. Các địa phương xem xét bố trí ngân sách, cơ sở vật chất cho dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý tại địa phương. Triển khai giải pháp huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tại các tổ chức, đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan.

  Yến Anh

  Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/lung-tung-ho-tro-tu-van-tam-ly-cho-hoc-sinh-20220910203556395.htm