Lừng danh trị rắn độc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ra đời ngày 27-10-1977, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1989, Trại rắn Đồng Tâm của Quân khu 9 (tên chính thức là Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu Quân khu 9) lừng danh trong và ngoài nước về bảo tồn gien các loài rắn độc và chữa bệnh cho người bị rắn độc cắn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115291&sub=72&top=41