Lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng dạy lái xe ôtô đến năm 2022

Lùi thời hạn sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe đến ngày 1/6/2022 thay vì ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/3/2021, trong đó có nhiều thay đổi trong công tác đào tạo lái xe.

Theo quy định mới, cá nhân đạt kết quả sát hạch có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà, trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, thực hiện đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT.

Đáng chú ý, lùi thời hạn sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe đến ngày 1/6/2022 thay vì ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Buồng lái mô phỏng 3D.

Đồng thời, Bộ cũng quyết định lùi thời hạn cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ôtô đến ngày 31/12/2021 mới áp dụng thay vì ngày 1/1/2021.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ôtô từ ngày 1/1/2022; Trang bị và sử dụng ca-bin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô từ 1/7/2022.

Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ôtô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định…

Đ.Nhật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/lui-thoi-gian-su-dung-phan-mem-mo-phong-day-lai-xe-oto-den-nam-2022-630170/