Lùi thời gian học, sát hạch lái xe bằng phần mềm

Lùi thời gian học, sát hạch lái xe bằng phần mềm

Lùi thời gian học, sát hạch lái xe bằng phần mềm

Lùi thời gian học, sát hạch lái xe bằng phần mềm

Ngày 26-2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cho phép lùi thời...