Lùi thời gian điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Theo lộ trình dự kiến của Chính phủ, từ tháng 11 sẽ điều chỉnh viện phí cho bệnh nhân có thẻ BHYT thêm 30-50% so với giá hiện hành tại 16 địa phương, đến tháng 12-2016 sẽ áp dụng mức phí này tại các địa phương còn lại. Tuy nhiên, việc tăng viện phí có thể làm chỉ số giá tiêu dùng tăng theo, nên hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế (có kết cấu tiền lương) có thể phải giãn lại.

Lùi thời gian điều chỉnh giá dịch vụ y tế - Ảnh 1

Hoãn thời gian tăng viện phí do lo ngại tăng chỉ số giá tiêu dùng. Ảnh H.N

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết Quỹ BHYT đã chi ra hơn 10.000 tỉ đồng ngoài số thu trong năm, được sử dụng để đáp ứng cho việc tăng chi phí khám chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong hai đợt điều chỉnh tại 32 địa phương vừa qua.

Dự toán ban đầu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị 16.000 tỉ đồng để chi thêm cho các đợt điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Nếu thực hiện điều chỉnh giá đợt 3, Quỹ BHYT phải chuẩn bị thêm 1.900 tỉ đồng để bù đắp vào nguồn kinh phí được sử dụng trong năm. Nếu điều chỉnh lần thứ 4, số phải bổ sung thêm sẽ là 1.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, các đợt này còn chờ vào sự chấp thuận của Chính phủ.

Ông Phan Văn Toàn, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết lẽ ra việc tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế phải được thực hiện đầy đủ từ 1-7-2016. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tính toán, nếu đưa cả tiền lương vào giá dịch y tế, Quỹ BHYT vẫn bảo đảm cân đối được. Tuy nhiên, điều này liên quan đến việc tăng chỉ số giá tiêu dùng nên hiện mới áp giá dịch vụ y tế có kết cấu tiền lương ở những tỉnh có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao.

Theo dự kiến, từ 1-1-2017 sẽ áp dụng hết 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, năm 2018 sẽ đưa thêm cả khấu hao về thiết bị máy móc nhằm thực hiện đúng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.