Lùi thời điểm cấm lưu hành mô tô, xe máy 3-4 bánh tự chế đến 6-2008

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng vừa có công điện khẩn cho phép lưu hành xe tự chế do thương binh, người khuyết tật điều khiển đến tháng 6/2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/155027