Lúcxămbua sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam

    3 đăng lạiGốc

    Bộ trưởng Bộ Hợp tác và các hoạt động nhân đạo Lúcxămbua Jean Louis Shiltz khẳng định sau năm 2010, Lúcxămbua sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam trên lĩnh vực y tế và đào tạo nghề.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217924/Default.aspx