Lúc ở nhà vợ cũng là cô giáo

Có người nói: Phía sau thành công của người đàn ông là người phụ nữ... ngạc nhiên.

Trong bữa ăn, vợ nói với chồng:

- Em có cách bán cái đàn ooc nhà mình với giá cao.

- Bằng cách nào?

- Anh để em chơi ooc vài hôm tự khắc hàng xóm sẽ góp tiền mua.

* * *

Vợ sếp bảo chồng:

- Giấy rách phải giữ lấy lề, anh làm sếp phải gương mẫu.

- Đúng thế.

- Ta nghèo nhưng phải biết giữ thể diện.

- Em nói chí phải.

- Nếu đối tác hay cấp dưới biếu quà anh cũng đừng nhận đừng nhận.

- Đúng lắm!

- Mà... để em nhận cho, kẻo anh mang tiếng!

* * *

Chồng hỏi vợ:

- Em vẫn cho rằng tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc có phải không?

- Đúng thế! Chính xác thì bản thân tiền bạc cũng chưa hẳn, mà là... số lượng của nó.