Lực lượng vũ trang sẽ tinh gọn và hiệu quả hơn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong buổi đối thoại trực tiếp với người dân trên truyền hình ngày 18-10, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã nhận được hơn một triệu câu hỏi được gửi đến qua đường điện thoại, gửi tin nhắn và mạng Internet.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.24801.qdnd