Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn

Lực lượng phòng không của 34 đơn vị thuộc các quân khu, quân đoàn 3/4 vừa tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại trường bắn TB-3.

Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn - Ảnh 1

Từ ngày 27/11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (TB-3), Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã tổ chức Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân các đơn vị phía Nam, năm 2016. Tham gia diễn tập có 34 đơn vị thuộc các Quân khu: 5, 7, 9; Quân chủng Hải quân; Quân đoàn 3; Quân đoàn 4. Ảnh: Chỉ huy thực hành bắn đạn thật.

Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn - Ảnh 2

Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật được thực hiện qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); Cơ động phòng tránh có một phần thực binh và thực hành đánh trả (bắn đạn thật). Trong đó, giai đoạn chuyển trạng thái và cơ động phòng tránh được các đơn vị thực hiện từ ngày 23-11 đến hết ngày 26-11. Từ ngày 27-11, các đơn vị bắt đầu thực hành bắn đạn thật. Ảnh: Các đơn vị pháo 57mm, 37mm của bộ đội chủ lực thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn - Ảnh 3

Theo kế hoạch, các đơn vị pháo 57mm, 37mm-2 của bộ đội chủ lực thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa trong đêm, làm công tác chuẩn bị chiến đấu và bắn đêm mục tiêu M-96CT; các đơn vị pháo phòng không 37mm-1 của dân quân tự vệ bắn mục tiêu M-96 ban ngày; các đơn vị súng máy phòng không 12,7mm của bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thực hành bắn mục tiêu M-94D và mục tiêu bóng ban ngày. Ảnh: Lực lượng Pháo phòng không 37mm-2 thực hành bắn mục tiêu M-96 ban đêm.

Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn - Ảnh 4

Mục đích của diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân các đơn vị phía Nam năm 2016 là nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, công tác tổ chức xây dựng lực lượng; đánh giá chất lượng khí tài, trang bị kỹ thuật của lực lượng Phòng không ba thứ quân thuộc các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân. Đồng thời, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp trong chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thực hành huấn luyện lực lượng phòng không ba thứ quân đấp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ trong tình hình mới. Ảnh: Các đơn vị súng máy phòng không 12,7mm của bộ đội địa phương bắn mục tiêu M-94D ban ngày.

Lực lượng phòng không Việt Nam diễn tập quy mô lớn - Ảnh 5

Diễn tập, bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân các đơn vị phía Nam, năm 2016 sẽ diễn ra đến hết ngày 30/11/2016.