Lực lượng Mỹ, Irắc tấn công Al-Qaeda

    Báo VTC News
    Gốc

    Trung tướng Ray Odierno, nhân vật chỉ huy số hai của lực lượng Mỹ ở Irắc, thông báo các lực lượng Mỹ và Irắc ngày 8/1 đã mở một chiến dịch mới tấn công vào Al-Qaeda ở Irắc và "các phần tử cực đoan khác".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231079/Default.aspx