Lực lượng cứu hộ đặc biệt

    Gốc

    (CAO) Công việc cứu hộ trên biển được coi là một công việc cực kỳ nguy hiểm và khó khăn. Chứng ta thường thấy các nhân viên cứu hộ dưới nước được huấn luyện rất tinh nhuệ để kịp thời ứng cứu trong mọi trường...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/kham_pha_the_gioi/2007/10/mlnews.2007-10-15.5968436540