Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử

Chiều 18/5, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ đông thuộc Bộ Công an tổ chức thực binh phương án sẵn sàng ra quân đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô phát biểu hứa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn khí công của chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn võ thuật dùi cui lá chắn của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ diễn tập phương án đu dây tiếp cận khu vực có bọn khủng bố để giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn sự dụng dùi cui lá chắn trấn áp tội phạm của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn khí công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn khí công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dù gian khó và vất vả đến đâu các chiến sỹ Cảnh sát cơ động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn võ thuật của Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn võ thuật của chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn ngự thiết công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn ngự thiết công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện màn trình diễn chiến đấu và trấn áp tối phạm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng CSCĐ trình diễn bài quyền 34 động tác và bài quyền Tonfa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-cscd-thuc-binh-phuong-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-cuoc-bau-cu/713618.vnp