Lực lượng Công an chỉ đạo công tác ứng phó với siêu bão Haima

Chiều 19-10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an đã có Công điện số 16 yêu cầu lực lượng Công an chủ động ứng phó với siêu bão Haima.

Lực lượng Công an chỉ đạo công tác ứng phó với siêu bão Haima - Ảnh 1

Theo đó, để chủ động ứng phó với các tình huống của siêu bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 30/CĐ-TW ngày 19-10-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với siêu bão.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an...

Hiếu Quỳnh