Lực lượng biểu tình bao vây nơi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online- 10 giờ sáng nay, 11-4, những người biểu tình thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đã quay trở lại vây kín khu Royal Cliff Beach Resort, nơi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác bên ngoài...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.55590.qdnd