Lực lượng An ninh nội địa Bộ Công an nỗ lực cống hiến, lập công xuất sắc

Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ chiến sĩ Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nên nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam và của lực lượng CAND.

Quá khứ hào hùng

Ra đời trong cao trào của Cách mạng Tháng Tám 1945, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa ra đời, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nói chung và lực lượng An ninh nội địa nói riêng đã đắm mình vào cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt với liên minh phản cách mạng trong - ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong bối cảnh khó khăn bộn bề và lực lượng còn mỏng, thế hệ đầu tiên của lực lượng An ninh đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua hoàn cảnh, một lòng tận trung với Đảng, dựa vào nhân dân để chiến đấu với ý chí quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do mà dân tộc ta mới giành được. Gần một năm kiên trì đấu tranh, lực lượng An ninh đã điều tra, thu thập thông tin, bắt và tiêu diệt nhiều tên tay sai chỉ điểm, bọn cầm đầu các đảng phái làm tay sai cho giặc Pháp, Nhật, Tàu Tưởng; phá tan hàng chục tổ chức và nhen nhóm phản động.

Đặc biệt, ngày 12/7/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực lượng An ninh đã tổ chức cuộc tổng trấn áp thành công bọn Quốc dân đảng trên toàn quốc, đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân đảng câu kết với Quân đội viễn chinh Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này góp phần to lớn thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng, là sự kiện quan trọng, là mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã dựa vào dân, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, vừa vũ trang chiến đấu, góp phần cùng quân và dân cả nước đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh đã khám phá hàng trăm tổ chức, ổ nhóm gián điệp, chỉ điểm; trấn áp hàng chục nhen nhóm, tổ chức phản động. Công tác an ninh giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng, phá vỡ thế liên minh giữa giặc ngoại xâm với các thế lực nội phản; hỗ trợ đắc lực cho lực lượng vũ trang đánh bại các chiến dịch quân sự của địch; từng bước tạo thế, tạo lực cho cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa gắn bó “3 cùng” với nhân dân.

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, để đánh thắng kẻ thù, lực lượng An ninh đã tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra, thu thập, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước chủ động hoạch định, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, đối sách, biện pháp đấu tranh phù hợp với các loại đối tượng. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, tiên phong, lực lượng An ninh đã khẩn trương tổ chức lực lượng, tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gián điệp, phản cách mạng. Hơn 20 năm trường đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực với địch trên mặt trận bí mật trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các chiến sĩ An ninh thời kỳ chống Mỹ cứu nước chiến đấu trên khắp các chiến trường đều tỏ rõ phẩm chất cách mạng, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vượt qua hoàn cảnh, mưu trí, quyết chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Đảm bảo môi trường an ninh, hội nhập quốc tế

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa đã đổi mới toàn diện các mặt công tác an ninh, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo môi trường an ninh, tạo điều kiện để đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đổi mới, hội nhập quốc tế.

Năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, đường lối chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nội địa; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong tình hình mới.

Được sự phối hợp, giúp đỡ của nhân dân và các cấp, các ngành, lực lượng An ninh nội địa đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại tư tưởng, tác động chuyển hóa, phá hoại nội bộ, phá hoại đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; trong đó có việc lợi dụng quyền tự do, dân chủ để hình thành các hội nhóm bất hợp pháp, hoạt động chống đối chính quyền, đi ngược lại nguyện vọng của tuyệt đại đa số người dân. Ngăn chặn vô hiệu hóa các âm mưu hoạt động lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn an ninh chính trị đất nước, nhất là ở các vùng chiến lược, trọng điểm.

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, đã đấu tranh, khám phá thành công hàng chục vụ án lớn, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Điển hình khám phá vụ án buôn lậu xăng dầu với quy mô lớn từ nước ngoài vào Việt Nam do Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn (Thanh Hóa) và đồng bọn lợi dụng hoạt động vận tải biển để buôn lậu xăng dầu. Vụ án kết thúc thắng lợi, không chỉ bóc gỡ được một đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng tiền trốn thuế, răn đe được các đối tượng khác; góp phần ổn định thị trường tiêu thụ xăng dầu trong nước, tạo dư luận tích cực trong quần chúng nhân dân về sự quyết tâm triệt phá tội phạm của lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ chiến sĩ An ninh nội địa đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận, đánh giá cao những công lao, cống hiến của lực lượng An ninh nhân dân. Lực lượng An ninh nhân dân trong đó có lực lượng An ninh nội địa đã 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (năm 1996 cho lực lượng An ninh và năm 2006 cho Tổng cục An ninh), được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2001; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng.

Dòng đời và nhịp sống hối hả cứ cuộn trôi hết năm này đến năm khác. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa cũng thế. 365 ngày thầm lặng mỗi năm, với số đầu việc lớn nhỏ đều được các anh miệt mài, âm thầm nỗ lực cống hiến hiến mình để rồi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh chính trị, chủ động tấn công tội phạm, âm thầm lặng lẽ lập nên những chiến công to lớn, mang lại sự bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Những chiến công, những lo lắng đời thường, cả những mất mát riêng tư và trách nhiệm cao cả, tất cả đã tạo nên bản chất anh hùng của những cán bộ, chiến sĩ an ninh nội địa