Luật tục núi rừng - Kỳ 2: Nước mắt đàn ông

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ bao đời nay, nhiều tộc người ở Tây Nguyên vẫn sống theo chế độ mẫu hệ. Khi vợ chết, chàng rể bị đuổi về nhà cha mẹ... Nghe đọc bài

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090518235811.aspx