Luật Thuế thu nhập cá nhân: Gút lại phương án cuối

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế được chọn ở mức 4 triệu đồng/tháng thay vì 5 triệu đồng/tháng như dự kiến...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=247426f940a2ec&page=category