Luật Thủ đô (sửa đổi) mở đường cho nông nghiệp tập trung

Dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã dành Điều 32 cho những quy định để phát triển nông nghiệp và nông thôn, được xem là chìa khóa gỡ những vướng mắc trong phát triển nông nghiệp của Hà Nội hiện nay.

Phát triển bền vững các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung là nội dung mới được Luật Thủ đô sửa đổi đề cập khá chi tiết tại Điều 32. Trong đó, UBND thành phố có quyền cho phép xây dựng trên đất nông nghiệp các công trình phụ trợ bán kiên cố để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Chính quyền thành phố được quyết định việc góp quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất trong các trường hợp tập trung đất để sản xuất nông nghiệp.

Những nội dung được quy định rõ ràng, cụ thể sẽ góp phần thu hút cá nhân, doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Dự thảo luật Thủ đô sửa đổi được xem là chìa khóa mở những nút thắt trong phát triển nông nghiệp của Hà Nội hiện nay.

Dự thảo luật Thủ đô sửa đổi được xem là chìa khóa mở những nút thắt trong phát triển nông nghiệp của Hà Nội hiện nay.

Khi những điều khoản này được Quốc hội thông qua, các nút thắt trong đầu tư nông nghiệp, những bất cập về quỹ đất, vốn và công nghệ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được tháo gỡ, mở hướng đi mới cho Hà Nội phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo ông Tạ Văn Tường, Phó GĐ Sở NN&PTNT Hà Nội, Sở đã trình thành phố những nội dung còn vướng mắc trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/luat-thu-do-sua-doi-mo-duong-cho-nong-nghiep-tap-trung-244331.htm