Luật sư ủng hộ vụ kiện da cam

    VNEWS
    83 liên quanGốc

    Ngày 10-5, Tòa đại hình Evry (ngoại ô Paris) đã bác bỏ vụ kiện lịch sử của bà Trần Tố Nga với 14 công ty hóa chất, trong đó có Monsanto & Dow Chemical đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/luat-su-ung-ho-vu-kien-da-cam-212569.htm