Luật sở hữu súng ở Mỹ: Con dao hai lưỡi?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thực tế đó cho thấy những gì về các luật kiểm soát súng ống tại Mỹ? Một điều dường như chắc chắn: các nguyên tắc quản lý sẽ không trở nên chặt chẽ hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=141785