Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng

Đề xuất thực hiện dự toán NSNN năm 2020

Đề xuất thực hiện dự toán NSNN năm 2020

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG

Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018

Bổ sung dự toán thu ngân sách 2018

Ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Hà Nội: Đề xuất dành gần 14% tổng vốn đầu tư công năm 2020 để hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội duyệt chi hơn 1 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2020

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Giảm 1.600 tỉ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội 'chốt' phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Năm 2020, ngân sách trung ương sẽ chi gần 1,1 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội quyết tăng lương cơ bản lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020

Từ 1-7-2020, điều chỉnh lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, hiệu quả (Kỳ 1)

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự toán NSNN năm 2020

Chính phủ đề xuất tăng lương: Quan trọng là cân đối ngân sách từ đâu?

Họp Quốc hội: Bảo đảm vững chắc nguồn thu ngân sách nhà nước

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu/tháng vào năm 2020

Bộ Tài chính trả lời cử tri về tình hình bội chi ngân sách, nợ công

Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn