Miễn thu 5.000 tỷ đồng cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Miễn thu 5.000 tỷ đồng cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thất thoát ngân sách 5.000 tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Thất thoát ngân sách 5.000 tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép, xử lý thế nào?

Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép, xử lý thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Có hay không 'lợi ích nhóm' khi hoãn thu tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước?

Có hay không 'lợi ích nhóm' khi hoãn thu tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước?

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Bộ TN-MT nhận trách nhiệm việc lùi thu tiền cấp quyền khoáng sản

Đề xuất lùi thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước: Vì sao gặp khó?

Rút kinh nghiệm về chậm ban hành văn bản hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Đề nghị Quốc hội lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Đề xuất lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Ngân sách thiệt hại 5.000 tỷ nếu lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thiệt hại tới 5000 tỷ đồng nếu cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Chậm ban hành 2 nghị định, ngân sách có nguy cơ mất 5.000 tỷ

Nguồn thu từ đất đai đạt trên 87 nghìn tỷ đồng

9 tháng năm 2019, nguồn thu từ đất đai đạt trên 87 nghìn tỷ đồng