Luật hóa hình thức khen thưởng Huy hiệu Bác Hồ

TP - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã họp, đánh giá tình hình triển khai CVĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ chủ trì cuộc họp. Tổng Bí thư đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, CVĐ đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung làm theo gương Bác đã rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn, một số nơi đã cụ thể hóa bằng những công việc hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những mặt tích cực trong xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Tổng Bí thư giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất đưa hình thức khen thưởng tặng Huy hiệu Bác Hồ vào Luật Thi đua khen thưởng.