Luật giáo dục 'mở đường' cho tiêu cực sách giáo khoa

Theo TS Lê Viết Khuyến, Luật giáo dục hiện hành 'mở đường' cho tiêu cực khi quy định 'một chương trình, một bộ sách giáo khoa'.

Đức Phạm