TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Hộ kinh doanh phải được bình đẳng và minh bạch

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Hộ kinh doanh phải được bình đẳng và minh bạch

Thông cáo báo chí số 20

Đại biểu Quốc hội đề xuất có luật riêng về hộ kinh doanh

Đại biểu Quốc hội đề xuất có luật riêng về hộ kinh doanh

Bên lề Quốc hội: Nhiều ý kiến quy định về hộ kinh doanh

Bên lề Quốc hội: Nhiều ý kiến quy định về hộ kinh doanh

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): 'Nới' quyền cổ đông bao nhiêu là hợp lý?

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): 'Nới' quyền cổ đông bao nhiêu là hợp lý?

Đánh giá kỹ tác động của việc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Đánh giá kỹ tác động của việc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Đòi nợ thuê : Chính phủ đề nghị cấm, Quốc hội nói không nên

Quản lý Hộ kinh doanh bằng Nghị định riêng, chưa đưa vào luật?

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội nghe trình và thảo luận tại tổ 4 dự án luật

Khoác 'tấm áo' pháp lý mới cho hộ kinh doanh

Dự thảo Luật Doanh nghiệp và tấm áo mới cho hộ kinh doanh

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Người nước ngoài đầu tư tăng kỷ lục, liên tục báo lỗ để trốn thuế

Tranh cãi số phận Luật Đầu tư

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng: Chú trọng thống nhất, đồng bộ với pháp luật đầu tư, doanh nghiệp

Tập trung rà soát toàn diện để bãi bỏ các quy định bất hợp lý: Hành động có trách nhiệm

Bảo vệ cổ đông thiểu số

Dự thảo Luật Đầu tư cần tư duy khác

Đề xuất sửa quy định về Phiếu lý lịch tư pháp

Chuyên nghiệp hóa kinh doanh hộ cá thể

Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014: Phải nhìn từ nhu cầu thực tế

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường

UBTVQH: VIỆC BỔ SUNG 1 CHƯƠNG QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH LÀ CHƯA CẦN THIẾT

Chủ động nâng cấp khung pháp luật bảo vệ cổ đông

Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của 'hộ kinh doanh'

Quy định chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Cân nhắc khi bổ sung hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Rất nguy hiểm nếu 'ép' 5 triệu hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Trình sửa đổi toàn diện Luật Doanh nghiệp

Cân nhắc kỹ khi đưa hộ kinh doanh vào áp dụng theo Luật Doanh nghiệp

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Xây dựng khung khổ pháp lý để hoạt động doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn

Góp ý Dự Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Còn chồng chéo, thiếu rõ ràng

Bảo đảm đầu tư sẽ thu hút nguồn vốn chất lượng

Sửa luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư

Doanh nghiệp lo 'lộ bí mật' nếu giảm tỷ lệ cổ phần có quyền tiếp cận thông tin

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Cổ đông nắm 1% cổ phần được tiếp cận 'bí mật DN': Sợ đối thủ cài vào quấy phá?

Sửa Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để rõ ràng và phù hợp thực tiễn

Góp ý sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

GS.Nguyễn Mại: Cần cách tiếp cận thích hợp với ngành nghề và hành vi mới

Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Nhiều vấn đề chưa được đề cập

Băn khoăn về sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng

Cấp phép càng thoáng, hậu kiểm càng phải chặt