Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2020

Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2020

Ngày 31/3/2020, HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 16 đã ban hành Nghị quyết số 243/NQ-HĐND 'Về việc thông qua...
Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Chợ Mới trước kỳ họp thứ 13

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị Chợ Mới trước kỳ họp thứ 13

Đất rừng phòng hộ có được bồi thường?

Đất rừng phòng hộ có được bồi thường?

Nghệ An: Thông qua Nghị quyết thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nghệ An: Thông qua Nghị quyết thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp bất thường

HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp bất thường

Xử lý nghiêm địa phương sử dụng đất rừng không đúng mục đích

Xử lý nghiêm địa phương sử dụng đất rừng không đúng mục đích

Năm 2020 sẽ hoàn thành việc cắm mốc giới lâm phận với rừng đặc dụng, phòng hộ

Năm 2020 sẽ hoàn thành việc cắm mốc giới lâm phận với rừng đặc dụng, phòng hộ

Nghệ An đề xuất thu hồi đất phục vụ 11 dự án

Nghệ An đề xuất thu hồi đất phục vụ 11 dự án

Mức xử phạt khi lấn chiếm đất đai mới nhất năm 2020

Chế tài với Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai?

Chế tài với Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai?

Hủy bỏ 580 dự án do quá hạn nhưng chưa được triển khai thực hiện

Chuyển nhượng đất nền trái phép, chậm làm sổ đỏ phạt 1 tỷ còn 'nhẹ'

Chuyển nhượng đất nền trái phép, chậm làm sổ đỏ phạt 1 tỷ còn 'nhẹ'

Phạt 1 tỉ đồng khi chuyển nhượng đất nền trái phép là chưa đủ

Phạt 1 tỉ đồng khi chuyển nhượng đất nền trái phép là chưa đủ

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

Những vấn đề cần sửa đổi để hài hòa giữa Luật đất đai và Luật lâm nghiệp

Những vấn đề cần sửa đổi để hài hòa giữa Luật đất đai và Luật lâm nghiệp

HĐNĐ tỉnh Phú Yên thông qua 3 nghị quyết quan trọng

HĐNĐ tỉnh Phú Yên thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Có được chuyển đất lúa sang đất ở?

Phạt đến 1 tỷ đồng nếu lấn chiếm đất trái phép

Phạt đến 1 tỷ đồng nếu lấn chiếm đất trái phép

QUẢNG NGÃI: DỰ KIẾN HƠN 2000 BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2020

QUẢNG NGÃI: DỰ KIẾN HƠN 2000 BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất...

Về việc hủy bỏ danh mục dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án thu hồi đất nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất...

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ

Hà Nội: Đề xuất danh mục thu hồi đất của 2.142 dự án

Hà Nội: Đề xuất danh mục thu hồi đất của 2.142 dự án

Hải Dương kiên quyết thu hồi các công trình, dự án không triển khai

Hải Dương kiên quyết thu hồi các công trình, dự án không triển khai

Gỡ khó cho các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng

Gỡ khó cho các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng