GIÁO VIÊN ĐỒNG TÌNH VỚI LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 2019

GIÁO VIÊN ĐỒNG TÌNH VỚI LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 2019

Thưa quý vị, theo như Luật cán bộ, công chức 2008 sau khi được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số...
Sắp tới, thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Sắp tới, thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

Từ 1-7, các tiêu chí mới để đánh giá công chức

Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức

Ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức

Trường hợp nào được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển?

Trường hợp nào được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển?

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới

6 hình thức kỷ luật mới đối với cán bộ, công chức

Trường hợp nào viên chức bị cắt hợp đồng làm việc?

Trường hợp nào viên chức bị cắt hợp đồng làm việc?

Sẽ sửa đổi quy định về thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

Sẽ sửa đổi quy định về thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

Từ 1/7/2020 sẽ có 6 trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Từ 1/7/2020 sẽ có 6 trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Từ ngày 1/7, 4 trường hợp công chức bị kỷ luật 'bất cứ lúc nào'

Từ ngày 1/7, 4 trường hợp công chức bị kỷ luật 'bất cứ lúc nào'

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu mắc sai phạm để chặn 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu mắc sai phạm để chặn 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự sẽ bị cắt hợp đồng

Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự sẽ bị cắt hợp đồng

Từ 1-7-2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách

Từ 1-7-2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách

Công chức nào được ưu tiên nâng lương trước hạn?

Công chức nào được ưu tiên nâng lương trước hạn?

Không tính thời hiệu kỷ luật với cán bộ, công chức trong một số trường hợp

Không tính thời hiệu kỷ luật với cán bộ, công chức trong một số trường hợp

Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng

Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng

Có được dự tuyển cùng lúc hai vị trí công chức không?

Có được dự tuyển cùng lúc hai vị trí công chức không?

Sẽ ban hành Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sai phạm khi đương chức

Sẽ ban hành Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu sai phạm khi đương chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Từ 1-7-2020, thi công chức sẽ khó hơn

Từ 1-7-2020, thi công chức sẽ khó hơn

Công chức được nâng lương trước hạn trong trường hợp nào?

Công chức được nâng lương trước hạn trong trường hợp nào?

Từ 1/7/2020, sinh viên xuất sắc được xét tuyển công chức

Từ 1/7/2020, sinh viên xuất sắc được xét tuyển công chức

Điều kiện công chức được nâng lương trước hạn

Điều kiện công chức được nâng lương trước hạn

Các trường hợp miễn kiểm định chất lượng đầu vào với công chức

Các trường hợp miễn kiểm định chất lượng đầu vào với công chức

Những quy định ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên từ 1/7/2020

Những quy định ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên từ 1/7/2020

GIẢM VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ - TĂNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC

GIẢM VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ - TĂNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Một số quy định mới công chức cần biết

Một số quy định mới công chức cần biết

Từ ngày 1/7, thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Từ ngày 1/7, thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ