Luật báo chí 2016: Khẳng định quyền tự do ngôn luận

Luật báo chí năm 2016 gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, có hiệu lực từ 1/1/2017.

Ngày 28/10, tại TP Cần Thơ, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị phổ biến Luật báo chí năm 2016 cho khoảng 250 đại biểu đại diện cho các Sở TT-TT, cơ quan báo, đài các tỉnh, thành phía Nam.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết bộ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi Luật báo chí năm 2010 nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Luật báo chí mới sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Luật báo chí 2016: Khẳng định quyền tự do ngôn luận - Ảnh 1

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh PLTPHCM

Đồng thời, thể hiện trong các quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, đối tượng thành lập cơ quan báo chí, liên kết trong hoạt động báo chí, quyền tác nghiệp của báo chí cũng như quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo, cải chính và xử lý vi phạm…

“Điểm quan trọng nhất của Luật báo chí 2016 là khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân, quyền tiếp nhận thông tin, quyền được thông tin của xã hội.

Luật cũng quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, việc cải chính trên báo chí khi đưa tin sai và quy định bắt buộc về đạo đức người làm báo”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bảo cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung, trao đổi thảo luận các vấn đề còn chưa rõ nhằm thống nhất trong triển khai thực hiện, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị tại cơ quan.

Tại hội nghị ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí tóm tắt nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Báo chí 2016.

Theo đó, điểm quan trọng nhất của Luật Báo chí 2016 là khẳng định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đối tượng thành lập cơ quan báo chí; liên kết trong hoạt động báo chí; quyền tác nghiệp của báo chí; quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo; hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; cải chính và xử lý vi phạm; pháp điển hóa quy định tại các Nghị định của Chính phủ.

Trước đó, Luật Báo chí đã được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, quy định một số nội dung mới so với luật Báo chí đang hiện hành.

Ví dụ như, về đối tượng thành lập cơ quan báo chí, ngoài các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành, luật Báo chí mới đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học.

Cùng với đó, luật Báo chí mới đã bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí, trong đó quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung các cơ quan báo chí được phép liên kết với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết.

Về quyền tác nghiệp của báo chí, ngoài những quy định của luật Báo chí hiện hành, luật Báo chí lần này đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm.

Cùng với việc quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ đối với nhà báo trong luật, để nêu cao vai trò của nhà báo, trách nhiệm công dân của người làm báo, luật Báo chí mới này còn bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đồng thời, cáo chí mới đã pháp điển hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ để đưa vào luật, đồng thời bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí.

Sơn Ca(Tổng hợp)