Lửa văn hóa trong gốm sứ Việt

    1 đăng lạiGốc

    ND - Cuộc đời ông bình dị, lặng lẽ với nghề. Chẳng có chức quyền gì trong xã hội, nhưng người dân dã gọi ông là "vua" nghề sứ. Bởi sự say mê lao động sáng tạo của ông đã vực dậy làng nghề gốm sứ Bình Dương. Sản phẩm ông làm ra không chỉ lợi nhà, ích nước, còn thấm đậm văn hóa Việt Nam.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127541&sub=80&top=43