Lừa thu tiền đi xuất khẩu lao động rồi… biến

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Với mác Giám đốc Công ty, Mến cùng một số đối tượng đứng ra tuyển người đi lao động, thu tiền đặt cọc rồi khất lần và cao chạy xa bay. Bằng thủ đoạn này, Mến đã lừa được nhiều người dân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83419.cand