Lúa lai thơm 6 VietGAP ở Nam Sách cho lợi nhuận cao hơn giống đối chứng

Báo Hải Dương
Gốc

Sáng 20/9, tại xã Hợp Tiến, UBND huyện Nam Sách tổ chức đánh giá mô hình đánh bắt chuột tập trung và sản xuất lúa lai thơm 6 đạt tiêu chuẩn VietGAP vụ mùa 2023.

Các đại biểu đánh giá chất lượng lúa lai thơm 6 theo hướng VietGAP

Các đại biểu đánh giá chất lượng lúa lai thơm 6 theo hướng VietGAP

Vụ mùa này, UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo 5 xã khu 1 gồm: Hợp Tiến, Quốc Tuấn, Thanh Quang, Nam Tân và Nam Hưng hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại Trung ương thực hiện mô hình đánh bắt chuột tập trung trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các xã.

Từ tháng 6/2023, công ty trên đã dùng bả đánh chuột theo các giai đoạn sinh trưởng của lúa và đặc thù của chuột. Kết quả, mô hình kiểm soát chuột tổng thể đạt trên 99%, chỉ có gần 3,95 mẫu bị chuột gây hại.

Qua đánh giá, mô hình kiểm soát chuột trên tiết kiệm nhiều chi phí hơn so với biện pháp sử dụng quây ni lông và phương pháp đánh chuột khác, hiệu quả diệt chuột cao hơn, lợi ích kinh tế lớn hơn. Nhân dân các xã khu 1 rất phấn khởi và mong muốn tiếp tục duy trì mô hình trong những vụ tiếp theo.

Vụ mùa này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách đã phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) xây dựng 2 vùng lúa lai thơm 6 trồng theo hướng VietGAP với tổng diện tích 45 ha tại 2 xã Quốc Tuấn và Hợp Tiến.

Kết quả đánh giá, giống lúa lai thơm 6 có khả năng chống đổ tốt, sâu cuốn lá và sâu đục thân gây hại ở mức độ nhẹ, có xuất hiện rầy lưng trắng nhưng không bị ảnh hưởng truyền nhiễm lây bệnh lùn sọc đen, thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với vụ mùa, năng suất từ 63 - 65,8 tạ/ha. Ngoài ra, chi phí sản xuất, phun thuốc bảo vệ thực vật thấp và lợi nhuận thu về cao hơn giống đối chứng TBR 225.

KIM ÁNH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lua-lai-thom-6-vietgap-o-nam-sach-cho-loi-nhuan-cao-hon-giong-doi-chung-357514.html