Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng nhiều lần có bị truy tố

Tôi mua đồ qua mạng nhưng bị lừa mất 880.000 và bạn tôi cũng bị người này lừa hơn 2 triệu. Vậy tôi có thể kiện người này tội chiếm đoạt tài sản không?

Mộc Lan (Nam Định): Tôi mua đồ qua mạng nhưng biết mình đã bị lừa mất 880.000 và bạn của tôi cũng bị người này lừa với tổng tài sản lên tới hơn 2 triệu. Vậy tôi xin hỏi tôi có thể kiện người này tội chiếm đoạt tài sản không?

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng nhiều lần có bị truy tố. Ảnh minh họa

Luật sư trả lời:

Pháp luật quy định lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì đủ điều kiện khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS. Nếu nhiều người cùng bị lừa, mỗi người chưa đến 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền lừa đảo đủ 2 triệu thì cũng có thể bị xử lý về tội này. Bạn có thể trình báo sự việc với công an để được giải quyết. Bạn tham khảo quy định sau đây:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Luật sư Đặng Văn Cường

Trưởng văn phòng luật Chính Pháp