Lũ trên các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận đạt đỉnh và đang xuống

    Gốc

    ND - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên, hồi 7 giờ ngày 11-9 là 6,42 m; sông Thái Bình đang xuống, cùng thời điểm là 2,84 m. Lũ trên các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận đã đạt đỉnh và đang xuống.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130630&sub=127&top=39