Lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống, riêng các sông tại Bình Định vẫn dao động ở mức cao. Trong tối và đêm nay (18/12), lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.

Vào thời điểm 4h ngày 18/12, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa hầu hết đều xuống mức dưới BĐ2. Cụ thể:

- Sông Bồ tại Phú Ốc 2,85m, dưới BĐ2 0,15m.

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,47m (lúc 3h), dưới BĐ2 0,53m.

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,66m, dưới BĐ2 0,34m; tại Hội An 1,39m, dưới BĐ2 0,11m.

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 4,52m (lúc 1h), dưới BĐ2 0,48m.

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,50m, ở mức BĐ2.

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,81m, dưới BĐ3 0,19m.

- Sông Ba tại Củng Sơn 31,57m (lúc 5h), dưới BĐ2 0,43m; tại Phú Lâm 2,63m, ở mức BĐ2.

- Sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 4,55m, dưới BĐ2 0,25m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống (hầu hết ở mức BĐ1 - BĐ2), riêng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao.

Tình trạng ngập lụt tại khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa giảm dần.

Trong tối và đêm nay, cần đề phòng vì có khả năng lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận lên lại.

Hà Lý