Lu nước bên đường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chỉ là cái lu nước bên đường, nhưng bao đời nay luôn đầy ắp tình người. Mong sao tấm lòng thơm thảo của mỗi người sẽ từ đó mà nhân ra, trở thành tình thương và lòng nhân ái của mọi người. Xã hội còn phát triển, và một ngày cái xấu còn lẩn quất đâu đây, thì những giá trị nhân văn như vậy còn cần phải được bảo tồn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125315&sub=134&top=43