Điện thăm hỏi

Trước tình hình mưa lũ và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền trung...
Tin Bộ Ngoại giao: Điện thăm hỏi

Tin Bộ Ngoại giao: Điện thăm hỏi

Thủ tướng Triều Tiên gửi điện thăm hỏi về tình hình mưa lũ tại miền Trung

Thủ tướng Triều Tiên gửi điện thăm hỏi về tình hình mưa lũ tại miền Trung

Điện thăm hỏi tình hình mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung

Điện thăm hỏi tình hình mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Triều Tiên gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Việt Nam

Thủ tướng Triều Tiên gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Việt Nam

Tin Bộ Ngoại giao: Thăm hỏi của Lãnh đạo Mông Cổ, Campuchia về lũ lụt tại Việt Nam

Tin Bộ Ngoại giao: Thăm hỏi của Lãnh đạo Mông Cổ, Campuchia về lũ lụt tại Việt Nam

Lãnh đạo các nước chia sẻ về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo các nước chia sẻ về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Thư, điện thăm hỏi của Campuchia, Mông Cổ, Hàn Quốc về lụt miền Trung

Thư, điện thăm hỏi của Campuchia, Mông Cổ, Hàn Quốc về lụt miền Trung

Lãnh đạo Campuchia, Mông Cổ, Hàn Quốc gửi điện thăm hỏi VN

ASEAN sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam

ASEAN sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam

Ðiện thăm hỏi

Điện thăm hỏi của Quốc vương Thái Lan

Điện thăm hỏi của Quốc vương Thái Lan

Điện thăm hỏi của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan về tình hình lũ lụt tại Việt Nam

Điện thăm hỏi của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan về tình hình lũ lụt tại Việt Nam

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

ASEAN tuyên bố về tình hình lũ lụt và sạt lở đất tại các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN tuyên bố về tình hình lũ lụt và sạt lở đất tại các quốc gia Đông Nam Á

Điện thăm hỏi của Quốc vương Thái Lan về tình hình lũ lụt ở miền Trung

Điện thăm hỏi của Quốc vương Thái Lan về tình hình lũ lụt ở miền Trung

Quốc vương và hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi lũ lụt miền Trung

Quốc vương và hoàng hậu Thái Lan gửi điện thăm hỏi lũ lụt miền Trung

Quốc vương Thái Lan gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt miền Trung

Quốc vương Thái Lan gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt miền Trung

Tổng thống Kazakhstan và Palestine gửi thư, điện hỏi thăm tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Tổng thống Kazakhstan và Palestine gửi thư, điện hỏi thăm tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Điện và Thư thăm hỏi

Thư/điện thăm hỏi của Lãnh đạo Kazakhstan và Palestine về lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Thư/điện thăm hỏi của Lãnh đạo Kazakhstan và Palestine về lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Kazakhstan và Palestine thăm hỏi về lũ lụt ở miền Trung

Lãnh đạo Kazakhstan và Palestine thăm hỏi về lũ lụt ở miền Trung

Tổng thống Kazakhstan và Palestine gửi thư/điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Tổng thống Kazakhstan và Palestine gửi thư/điện thăm hỏi tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi thư, điện thăm hỏi tình mưa lũ ở miền Trung

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi thư, điện thăm hỏi tình mưa lũ ở miền Trung

Nhiều nước thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Nhiều nước thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc thăm hỏi tình hình mưa lũ miền Trung

Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc thăm hỏi tình hình mưa lũ miền Trung

Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Trung Quốc, Singapore thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Lãnh đạo Trung Quốc, Singapore thăm hỏi tình hình lũ lụt ở Việt Nam

Điện thăm hỏi

Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt, sạt lở đất tại Việt Nam

Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt, sạt lở đất tại Việt Nam

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt miền Trung

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt, sạt lở đất tại Việt Nam

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt, sạt lở đất tại Việt Nam

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở miền Trung Việt Nam

Cố vấn Nhà nước Myanmar gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở miền Trung Việt Nam

Các nước gửi điện/thư thăm hỏi tình hình thiên tai tại miền Trung

Các nước gửi điện/thư thăm hỏi tình hình thiên tai tại miền Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ về thiên tai ở Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ về thiên tai ở Việt Nam

Nhiều nước hỏi thăm tình hình lũ lụt

Nhiều nước hỏi thăm tình hình lũ lụt

Lãnh đạo Lào, Thái Lan thăm hỏi về lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Lào, Thái Lan thăm hỏi về lũ lụt ở miền Trung Việt Nam

Điện thăm hỏi

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam