Lũ lụt nghiêm trọng tại Tây Nam Trung Quốc

Bên cạnh công tác cứu hộ nạn nhân và tái thiết sau động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang phải đối phó với lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.