Lũ lụt là thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất cho VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong các loại thiên tai ở Việt Nam, lũ lụt thường gây thiệt hại nặng nề nhất và phải mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả nên tác động đến sản xuất và đời sống xã hội là rất lớn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250698/Default.aspx