Lũ khẩn cấp trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ đang dao động ở mức đỉnh; lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai đang dao động.

Mực nước trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 8,77m, trên BĐ3 0,77m

Cụ thể, lũ trên sông Kôn (Bình Định), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) đang dao động ở mức đỉnh; lũ trên các sông ở Phú Yên đang lên, các sông ở Quảng Ngãi đang xuống.

Mực nước lúc 04 giờ ngày 4/12 trên các sông như sau: Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 5,01m, ở mức BĐ2; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 3,89m, trên BĐ2 0,39m; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 8,77m, trên BĐ3 0,77m;

Sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 10,44m, trên BĐ3 0,94m (lúc 3 giờ); Sông Ba (Gia Lai) tại Ayunpa 155,0m, trên BĐ2 0,5m, tại Củng Sơn (Phú Yên) 32,84m, trên BĐ2 0,84m; tại Phú Lâm 2,17m, dưới BĐ2 0,53m (lúc 3 giờ); Các sông khác ở mức BĐ1 và dưới BĐ1.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ có khả năng đạt đỉnh ở mức 10,7m, trên BĐ3 1,2m, sau xuống.

Trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn xuống chậm và dao động ở mức cao; hạ lưu sông Ba (Phú Yên) tiếp tục lên; các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống, các sông ở Khánh Hòa có khả năng lên lại.

Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống mức 3,8m, trên BĐ1 0,3m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống 2,8m, trên BĐ1 0,3m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa ở mức 8,6m, trên BĐ3 0,6m.

Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng ở mức 9,9m, trên BĐ3 0,4m; Sông Ba (Gia Lai) tại Ayunpa xuống mức 153,5m, trên BĐ1 0,5m, tại Phú Lâm (Phú Yên) ở mức 2,9m, trên BĐ2 0,2m (tổng lưu lượng xả dự kiến của hồ Ba Hạ và Sông Hinh từ 2800 – 3150m3/s); Các sông khác dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Thiên Bình