Lữ đoàn Thông tin 80 diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu

Từ ngày 16 đến 18/11, Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) tổ chức diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu với nội dung “Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ triển khai sở chỉ huy ngoài thực địa, có một phần thực binh”.

Lữ đoàn Thông tin 80 diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu - Ảnh 1

Đảng ủy Lữ đoàn thông qua kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc.

Diễn tập năm nay sử dụng lực lượng, phương tiện cơ động, triển khai kết nối các thành phần thuộc tổng trạm thông tin, sử dụng các máy nhảy thế hệ mới làm việc trong điều kiện tác chiến điện tử; triển khai trong đêm tối, địa hình tương đối phức tạp, gặp khó khăn trong chỉ huy, chỉ đạo và điều hành hệ thống thông tin. Quá trình diễn tập trải qua các giai đoạn: chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Lữ đoàn Thông tin 80 diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu - Ảnh 2

Các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị cơ động hành quân về khu sơ tán.

Trong 2 ngày diễn tập, Lữ đoàn đã tổ chức cho đơn vị hành quân vào khu vực triển khai thực binh đúng thời gian quy định, bảo đảm an toàn, bí mật. Chỉ huy các cấp và phân đội chiếm lĩnh xây dựng công sự đài, trạm và triển khai hệ thống thông tin đúng trình tự, đáp ứng yêu cầu kỹ-chiến thuật. Mạng thông tin hữu tuyến điện thiết lập nhanh, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt. Các cán bộ, chiến sỹ nhân viên chuyên môn vô tuyến điện đã linh hoạt trong việc xử lý các tình huống thông tin để chuyển nhận điện kịp thời, có độ tin cậy cao trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh.

Lữ đoàn Thông tin 80 diễn tập bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến đấu - Ảnh 3

Thực hành bảo đảm thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện.

Để đảm bảo về lực lượng, phương tiện, trận địa diễn tập đạt kết quả cao, Lữ đoàn Thông tin 80 đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Nam Đàn lựa chọn địa bàn, khu vực diễn tập, xây dựng hệ thống hầm hào sở chỉ huy, công sự trận địa đúng quy cách. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ kỹ-chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, huấn luyện lực lượng ở các kíp xe thông tin, sử dụng thành thạo các khí tài, phương tiện mới cho cán bộ, chiến sỹ.

Hoàng Lê