Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trước mùa ra quân huấn luyện

Chiều 21-2, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị thống nhất quy trình, phương pháp giảng bài chính trị năm 2024 cho đội ngũ cán bộ chính trị. Thượng tá Mai Văn Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ chính trị nghe và thảo luận về quy trình chuẩn bị và thực hành bài giảng chính trị; thực hành giảng mẫu 2 chuyên đề dành cho 2 nhóm đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ. Qua đó nhằm thống nhất quy trình, phương pháp lên lớp một bài giảng giáo dục chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong toàn Lữ đoàn năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Mai Văn Doanh yêu cầu đội ngũ cán bộ chính trị tập trung đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng cơ bản, hiện đại, phong phú, sinh động, hấp dẫn người học và đạt hiệu quả thiết thực. Các bài giảng phải sát đối tượng, tình hình nhiệm vụ… lấy phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ là chính. Cơ quan Chính trị tiếp tục thực hiện tốt việc thẩm định và thông qua giáo án chính trị hàng tuần cho các tổ giáo viên trước khi thực hành lên lớp.

LÊ NGỌC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/lu-doan-162-vung-4-hai-quan-doi-moi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-truoc-mua-ra-quan-huan-luyen-07d6625/