Lũ đặc biệt lớn

Dân Việt - Tối 16-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã có thông báo lũ đặc biệt lớn. Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình đang lên, riêng các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang ở mức cao.

Mực nước lúc 20 giờ ngày 16-10 trên một số sông như sau: Sông Cả tại Nam Đàn: 4,46m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 16,56m, trên BĐ3: 3,06m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,43m); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 11,84m, trên BĐ3: 1,34m; Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 11,94m, trên BĐ2: 0,44m; Sông La tại Linh Cảm: 5,14m, dưới BĐ2: 0,36m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,58m, trên BĐ3: 1,08m; Dự báo, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục lên, riêng các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình dao động ở mức cao. Đêm nay, sáng mai (17-10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 16,70m, trên BĐ3: 3,2m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,57m); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 12,5m, trên BĐ3: 2,0m (thấp hơn lũ lịch sử năm 1960: 0,24m); Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ở mức 12,5m, dưới BĐ3: 0,5m; Sông La tại Linh Cảm ở mức 6,2 m, dưới BĐ3: 0,3m; Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,8m, trên BĐ3: 1,3m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,2 m, trên BĐ3: 0,5m; Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 5,4m, ở mức BĐ1. Ngày mai (17-10), mực nước các sông ở Thanh Hóa sẽ lên. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng trên các lưu vực sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục diễn ra nghiêm trọng. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Thanh Xuân